Benedek Elek Pedagógiai Líceum

A ROSE egy olyan projekt, amelynek célja a közép- és felsőoktatásban való lemorzsolódás
csökkentése és az érettségi vizsga sikerének növelése.
  A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank 200 millió eurós hiteléből finanszírozott projektet a
Nemzeti Oktatási Minisztérium valósítja meg 7 éves időtartamra, 2015 és 2022 között.

A projekt három komponensből áll, az első kettőt olyan tudományos és társadalmi kérdések megválaszolására tervezték,
amelyek a felső középfokú oktatásban, valamint a felsőoktatás első éveiben gyenge tanulói teljesítményhez vezetnek.
A harmadik komponens magában foglalja mind a projektmenedzsmentet, mind annak hatásainak nyomon követését
és értékelését, mind a meglévő beavatkozások értékelésének tevékenységét, amelyek a hátrányos helyzetű csoportok
felső tagozatos diákjainak pénzügyi korlátjaival foglalkoznak.

További részletek a projekt honlapján érhetők el http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose

A projekt konkrét céljai:

  •  A végzős osztályok lemorzsolódásának 2% -os csökkentése a 4 év alatt a célcsoportnak megfelelő tevékenységek révén
  • A középiskolai végzettség 2% -kal történő növelése a projekt végéig tanácsadással és javító tevékenységgel
  • A diplomások részvételi arányának 10% -os növelése az érettségi vizsgán a négy év alatt a hallgatók motivációjának növelésével és a felkészültség szintjének javításával
  • Legalább 10% -kal növeli az érettségi vizsga sikeres arányát a projekt végén a javasolt tevékenységek révén.

 I. Pedagógiai és támogató tevékenységek

  • Tanácsadói tevékenység
  • Felzárkoztató tevékenységek
  • Vállalkozói tevékenység

II. Felújítás és beruházás

  • Épület felújítás
  • Audió-vizuális esközök
BBTE Felvételei -Gyergyószentmiklós

2021-04-09

Részletes-felvételi-tájekoztató BBT 2021

2021-03-25

Líceumi felvételi tájékoztató a VIII.oszt. tanulóknak

2021-06-08

Hasznos linkek