Benedek Elek Pedagógiai Líceum

Vizsga kalendárium 2019-20

Szimulációs naptár a VIII. osztályosoknak a 2019-2020-as tanévben
(Calendar Simulări Evaluarea Națională 2020 pentru clasa a VIII-a)

23 .03. 2020 Román nyelv írás (Limba și literatura română – Probă scrisă)
24 .03. 2020 Matematika (Matematică – Probă scrisă)
25 .03. 2020 Anyanyelv írás (Limba și literatura maternă – Probă scrisă)
03 .04. 2020   Eredményhírdetés  (Comunicarea rezultatelor)

Szimulációs naptár érettségizőknek a 2019-2020-as tanévben
(Calendar Simulări BAC 2020 )

23 .03. 2020 Román nyelv írás (Limba și literatura română – Probă scrisă – Proba E) a)
24 .03. 2020 Matematika,Történelem-a profilnak megfelelő kötelező tantárgy írás(Matematică sau Istorie – Proba obligatorie a profilului – Proba E) c)
25 .03. 2020 Anyanyelv  írás(Limba și literatura maternă – Probă scrisă – Proba E) b)
26 .03. 2020  A profilnak megfelelő kötelező választott tantárgy írás(Proba la alegere a profilului și specializării – Probă scrisă – Proba E) d)
03 .04. 2020  Eredmény hírdetés (Comunicarea rezultatelor)

 

Vizsga kalendárium a II.osztályosoknak a 2019-2020-as tanévben
(Calendar Evaluarea națională la final de clasa a II-a 2020)

11 .05. 2020: Román nyelv írás (Limba română – Scris)
11 .05. 2020: Anyanyelv írás (Limba maternă – Scris)
12 .05. 2020: Román nyelv olvasás (Limba română – Citit)
12 .05. 2020: Anyanyelv olvasás (Limba maternă – Citit)
13 .05. 2020: Matematika (Matematică)
14 .05. 2020: Román nyelv a kisebségeknek írás-olvasás (Limba română pentru minoritățile naționale – Scris-Citit)

Vizsga kalendárium a IV.osztályosoknak a 2019-2020-as tanévben
(Calendar Evaluarea națională la final de clasa a IV-a 2020)

19 .05. 2020: Román nyelv (Limba română)
20 .05. 2020: Matematika (Matematică)
21 .05. 2020: Limba maternă

Vizsga kalendárium a VI.osztályosoknak a 2019-2020-as tanévben
(Calendar Evaluarea națională la final de clasa a VI-a 2020)

27 .05. 2020: Nyelv és kommunikáció (Limba și comunicare)
28 .05. 2020: Matematika és Természettudományok (Matematică și Științe ale Naturii)

 

 

Érettségizők naptárja 2020.május-június (Calendar BAC.  mai.-iun.2020)

25 – 29 mai 2020           Beiratkozás (Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen)
29 mai 2020                   Tanév vége a XII. osztalyosoknak ( Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/ a XIII-a)

09 – 10 iunie 2020           Román szóbeli vizsga (Evaluarea Competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba română )– proba A
11 – 12 iunie 2020         Anyanyelv szóbeli vizsga ( Evaluarea Competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba maternă) – proba B
15 – 17 iunie 2020         Digitális kompetencia vizsga (Evaluarea Competențelor digitale) – proba D
18 – 19 iunie 2020         Idegennyelvvizsga (Evaluarea Competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională) – proba C

22 iunie 2020          Román nyelv és irodalom írás( Limba și literatura română – proba Ea) – examen scris)
23 iunie 2020          Anyanyelv és irodalom írás( Limba și literatura maternă – proba Eb) – examen scris)
24 iunie 2020          Matematika írás (Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – examen scris)
(Examen la Matematică – pentru absolvenții claselor de liceu cu profil real din filiera teoretică, pentru cei care au terminat filiera tehnologică și pentru absolvenții de la profilul militar și profilul pedagogic – specializarea învățători-educatoare, din filiera vocațională
 Examen la Istorie          – pentru absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor de mai sus)

25 iunie 2020                    Választott tantárgy írás (Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – examen scris)
(Absolvenții trebuie să aleagă una dintre următoarele materii, pentru examen, în funcție de studiile urmate în liceu:
-Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – elevii de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și de la profilul militar din filiera vocațională,
-Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie și, după caz, Sociologie – elevii de la profilul umanist din filiera teoretica, de la profilul servicii din filiera tehnologică și din toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celui menționat mai sus)

30 iunie 2020            Eredményhírdetés,fellebezés12-16 óra között (Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)
1-6 iulie 2020            Fellebezések elbírálása (Rezolvarea contestațiilor)
7 iulie 2020               Végleges eredményhírdetés (Afișarea rezultatelor finale de la BAC 2020)

 

 

BBTE Felvételei -Gyergyószentmiklós

2021-04-09

Részletes-felvételi-tájekoztató BBT 2021

2021-03-25

Líceumi felvételi tájékoztató a VIII.oszt. tanulóknak

2021-06-08

Hasznos linkek